Kontakt

Jesteśmy do Państwa dyspozycji

od poniedziałku do piątku

od 9:00 do 16:00

tel. 601-865-162

email. sklep@intimite.pl

 

ZAMÓWIENIA ZŁOŻONE I OPŁACONE
DO GODZINY 10:00
WYSYŁAMY TEGO SAMEGO DNIA!!!

img
img
img

Regulamin

 1. Sklep internetowy Intimite.pl znajdujący się pod adresem www.intimite.pl jest prowadzony przez firmę:

Sklep Internetowy Grzegorz Dębski
01-390 Warszawa
Puszczy Solskiej 8/42
Nip 5222884841
Regon 145827106

 1. Informacje o produktach (także ceny) w sklepie intimite.pl nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 543 kodeksu cywilnego.
 2. Domniemywa się, że Użytkownik składając zamówienie zapoznał się z treścią Regulaminu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte.
 3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Sklep Internetowy Grzegorz Dębski zastrzega sobie prawo wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze sklepu.
 4. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie "formularza zamówienia" znajdującego się na stronach sklepowych i przesłanie go do Sklep Internetowy Grzegorz Dębski.
 5. Składający zamówienie jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia "formularza zamówienia".
 6. Sklep Internetowy Grzegorz Dębski w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwość co do rzetelności takiego zamówienia.
 7. W razie wątpliwości przyjmuje się, że umowa sprzedaży została zawarta z chwilą rozpoczęcia realizacji zamówienia.
 8. Sprzedający zobowiązuje się w ciągu 48 godzin od otrzymania zamówienia potwierdzić zamówienie u Kupującego drogą internetową lub telefoniczną. Czas ten może zostać wydłużony w przypadku, gdy wypada on w dni uznane za wolne od pracy (niedziele i święta).
 9. Terminy realizacji zamówień wynoszą od 1-3 dni roboczych, przy czym w większości przypadków termin ten nie przekracza 24h.
 10. Zamówienia złożone w piątek po godzinie 10:00, w weekendy oraz dni świąteczne będą realizowane następnego dnia roboczego.
 11. Firma zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie bez uprzedzenia. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.
 12. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki.
 13. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się z Sklep Internetowy Grzegorz Dębski za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Zgłaszając reklamację należy podać imię i nazwisko zamawiającego, nr zamówienia, nr dowodu zakupu  oraz opisać przedmiot reklamacji.
 14. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 o ochronie praw konsumentów gwarantujemy Państwu prawo odstąpienia od umowy w terminie 10 dni od daty otrzymania przesyłki. Warunkiem przyjęcia zwrotu jest odesłanie nam zakupionego towaru w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, bez śladów użytkowania wraz z kompletem dokumentów (paragon/ faktura). Zwrot należności za zwrócone towary, nastąpi w terminie 7 dni od daty otrzymania zwrotu, na wskazane przez Państwa konto bankowe lub przekazem pocztowym na wskazany w zamówieniu adres, w przypadku przekazu poprzez Pocztę Polska, od zwracanej należność zostanie odjęta opłata pocztowa. Koszty odesłania towaru ponosi Kupujący.
 15. Możesz zrezygnować jednak tylko wtedy, gdy produkt nie był używany ani nie został w żaden sposób zniszczony. Produkt musi być zwrócony w oryginalnym opakowaniu razem z dołączonymi oryginalnie metkami, informacjami oraz paragonem fiskalnym. Jeżeli produkt zostanie zwrócony zabrudzony, wymięty, noszący ślady użytkowania bądź przesiąknięty intensywnymi zapachami. opakowanie zostało zniszczone, zabrudzone lub uszkodzone w inny sposób lub też jeżeli metki zostały oderwane, nie będziemy mogli przyjąć zwrotu towaru. Zwracany towar musi nadawać się do ponownej sprzedaży.
 16. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Zgodnie z tą ustawą Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie tych danych dla celów marketingowych i ewidencyjnych, tylko na potrzeby Sprzedającego. Kupującemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.
 17. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji. Sprzedający zastrzega sobie również prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty nawet jeśli zostały na te towary złożone zamówienia.
 18. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 02.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
 19. Sklep Internetowy Grzegorz Dębski zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
img
Wszelkie prawa zastrzeżone dla intime.pl 2013 Projekt i realizacja: MaxSOTE.pl Oprogramowanie: SOTE